You are currently viewing อินเดียกับระบบการ แบ่งชนชั้นวรรณะ

อินเดียกับระบบการ แบ่งชนชั้นวรรณะ

  • Post author:
  • Post category:Blog

เมื่อพูดถึงประเทศอินเดียเกือบทุกคนคงทราบว่าประเทศอินเดียนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในประเทศถูก แบ่งชนชั้นวรรณะ ออกเป็นชั้นต่างๆ ซึ่งยังอีกมีหลายคนยังไม่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือที่มาที่ไปของการเกิดระบบแบ่งชนชั้น ที่เมื่อเกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธวรรณะที่ตนได้รับได้ วัฒนธรรมนี้ถูดยึดมั่นถือมั่นและฝังรากลึกในประเทศอินเดียมายาวนานนับหลายศตวรรษ จนเป็นกลายเป็นรากฐานโครงสร้างการปกครองภายในประเทศอินเดียมาจนถึงปัจจุบัน บทความนี้จะมาเล่าให้คุณฟัง

จุดกำเนิดที่มาของการ แบ่งชนชั้นวรรณะ ในอินเดีย

ชาวอินเดียนั้นนับถือศาสนาฮินดูเรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งศาสนาฮินดูนี้มีคัมภีร์ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดมีชื่อว่า“คัมภีร์ฤคเวท” ซึ่งเขียนขึ้นตั้งแต่ราว 3,500 ปีที่แล้ว หรือประมาณ 1,500-900 ก่อนคริสตศักราช ในคัมภีร์ได้กล่าวว่าเมื่อโลกถือกำเนิดขึ้นมนุษย์ได้ถูก แบ่งชนชั้นวรรณะ ออกเป็น 4 วรรณะ แต่ละวรรณะจะมีลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคลที่เป็นความสามารถที่บุคคลผู้นั้นสามารถทำได้ดี และเมื่อได้เกิดมาอยู่ในวรรณะใดก็ตามไม่สามารถที่จะข้ามไปอยู่วรรณะอื่นได้ มีแต่ต้องยอมรับและใช้วรรณะนั้นตามติดตัวไปชั่วชีวิต โดยถือเอาชาติกำเนิดเป็นเกณฑ์ 

การแต่งงานระหว่างวรรณะ

เรื่องการแต่งงานมีครอบครัว ไม่สามารถแต่งงานกับผู้ที่อยู่วรรณะต่างกันได้ถือว่าเป็นบาป หากฝืนแต่งงานกัน ลูกที่ออกมาจะถูกเรียกว่าเป็น “จัณฑาล” แปลว่า ผู้ที่ใครก็แตะต้องไม่ได้ ซึ่งไม่อยู่ในวรรณะใดๆเลย และจะถูกรังเกียจเดียดฉันท์ไม่ถูกยอมรับจากคนในสังคม ในความจริงนั้นศาสนาฮินดูมีความเชื่อและหลักปฏิบัติอยู่มากมาย แต่ส่วนมากแล้วจะยึดถือในการนับถือเทพเจ้าเป็นหลัก ด้วยความศรัทธาและยึดมั่นนี้เองจึงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามความเชื่อนั้นมาตลอดหลายพันปี

วรรณะต่างๆที่ถูกแบ่งแยก

สังคมอินเดียนั้นถูกปกครองด้วยระบบที่เรียกว่า “ระบบวรรณะทั้ง 4” เป็นความศรัทธาอย่างยึดมั่น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถปรับระบบการปกครองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นได้ ซึ่งตามความเชื่อในหลักวรรณะจะเชื่อถือว่า ผู้ที่เกิดมาสูงส่งที่สุดคือผู้ที่ได้รับใช้พระเจ้าในฐานะนักบวชที่เรียกว่าพราหมณ์ รองลงมาคือกษัตริย์ และฐานะอื่นๆตามลำดับ แต่ละวรรณะก็้จจะมีหน้าที่ประจำของแต่ละวรรณะของตนเอง ดังนี้

JBO เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมาแรงที่สุดในขณะนี้